Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Mobideko Sp. z o.o., Świerkówki 3A
64-605 Wargowo NIP 7772558668 REGON 634158167. Z administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres email: biuro@mobideko.pl, pod adresem www.mobideko.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe

będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.

3. Podane przez Pana/Panią dane

jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Mobideko Sp. z o.o. tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie FV, rozpatrywanie reklamacji) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności), a jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO Mobideko Sp. z o.o. może również przetwarzać Państwa dane np. w celach komunikacji z Państwem na podany nr telefonu, adres e-mail.

5. Pani/Pana dane osobowe

będą przetwarzane przez Mobideko Sp. z o.o. w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.

6. Administrator danych

przekaże Pani/Pana dane osobowe współpracownikom, kontrahentom dostarczającym usługi realizowane w ramach umowy oraz podmiotom, którym Mobideko Sp. z o.o. ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązującego prawa.

7. Mobideko Sp. z o.o.

nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Państwa dane nie są profilowane.

8. Mobideko Sp. z o.o. informuje Państwa

o prawie do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawie do żądania od Mobideko Sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. Jednocześnie są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

9. Mobideko Sp. z o.o. informuje Państwa

o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez Mobideko Sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

10. Ciasteczka

Ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono standardowo po 1 dniu.

11. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.).
Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.